Bảo tàng Hồ Chí Minh
Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long